Login Register
Karabako - Image Community
 Shoutbox v.2 (Beta)
Uploader : Forte
Posted on 2013-01-19 01:24:07 (34 days ago)
1024 x 2233 px - 794kb - Rate: Unrated

Source : http://www.karabako.net/post/view/39424?search=Forte_%28Artist%29
5
854 View
1 Favorite :
Comments : 2
34 days ago
รูปแบบสกิลลงสีแบบเต็มๆของอีพล่ะ เอามาทำต่อจากในซอส

ล่าช้าเพราะงานเยอะไม่มีเวลามาวาดรูปเล่นเบย

ปล. เดี๋ยวนี้เรามักจะเว้นระยะห่างๆจากคอมมากขึ้นๆแฮะ
กลัวผิวเสีย
เรามาคิดๆดูแล้วว่า ตอนเล่นคอมหนักๆ ทาครีมยังไงผิวก็ไม่ขาว
แต่พอห่างคอมสักพักแล้วมาทาครีมดู2ถึง3วันก็ขาวแยะ=w="
34 days ago
แน่ใจนะว่าเกมต่อสู้ = w=
Karabako. © 2014